субота, 14. мај 2011.

Pohvala VIP-u za brzu reakciju!


U prethodnom postu opisah "nemili" slučaj sa mojim novim postpaid paketom, duplim smartovima i VIP-ovoj reklamnoj "nepreciznosti"! Iznesoh svoje zapažanje, svoje kritike, izlistah pola zakonskih akata koji su prekršeni. Nakon moje burne reakcije korisničkom servisu i u prodajnom centru, planirao sam svoje dalje korake.

U jednom delu svog posta napisah sledeće:

"Pretpostavljam da ću dobiti odgovor da mi ništa slično nije rečeno, te da nisam razumeo o čemu se radi, da moram da platim sve što sam potrošio, i da od sada štedim svojih 550 smartova!

A možda budem i prijatno iznenadjen, ko zna!!! Onda ću se lepo izviniti i reći da su isparvili svoju grešku!"

Pa, na moje VELIKO IZNENADJENJE, bio sam PRIJATNO IZNENADJEN. Zato se ovom prilikom IZVINJAVAM! 
Nepuna 48 sata nakon svega, dobio sam poziv od korisničkog servisa. Rečeno mi je da je greška ispravljenja, da će mojih 1300 dinara biti preračunato u bonus smartove, te da će mi u narednom preiodu (24 meseca trajanja ugovora), dupli smartovi važiti od početka meseca! 


Pozdravljam brzu i pozitivnu reakciju VIP-a, ali mi i dalje nije jasno za koga tačno važi promocija, zašto na jednom mestu kažu „Da, imate bonus“, pa onda kažu „Ne, važi samo za nove“, pa onda kažu „Bila greška, evo vaših bonusa“!

Kako god, UVEK se lepo raspitajte oko bilo kakvih nedoumica, akcija, promocija, bez obzira da li skalpate ugovor sa mobilnim operaterom, sa bankom, poslodavcem, ...

I znajte da imate prava i da je zakon, u krajnjoj ruci, često na vašoj strani, čak i kada to ne zante ili vam se ne čini tako!

уторак, 10. мај 2011.

Slučaj duplih smartova - VIP reklamna obmana!


Verovao sam VIP-u! Bio sam zadovoljan njihovom uslugom! Preporučivao sam ih ljudima oko sebe! A onda je mrmot zavio čokoladu!
Da, glagoli „verovao“, „bio“ i „preporučivao“ su u prošlom vremenu! Evo zašto!

Već dve godine sam korisnik VIP postpaid paketa. Ne mogu reći da sam bio nezadovoljan uslugom, mrežom i pratećom uslugom. A onda je došlo vreme da se ugovor obnovi! Par meseci pre isteka ugovora dobio sam poziv od operatera „call centra“ koja me je obavestila da već tada mogu da produžim ugovor, predjem na neki od novih smart paketa, da za vernost imam ove i one pogodnosti, bla, bla, bla... 

Otišao sam do jednog VIP prodajnog centra i pogledao trenutne ponude telefona i tarifa. Sa svoje tarife postpaid 325, ponudjeno mi je da predjem na odgovarajuću tarifu SMART 550, uz koju, dok je na promociji idu još 550 smartova (znači, ukupno 1100). Rečeno mi je da na njihovom sajtu mogu da pogledam i ostale detalje oko modela telefona, paketa, promocija... To sam i učinio:

Citat: 
Promocije
Dupli Smartovi zauvek, uz duplo atraktivnije telefone
Od sada, za istu mesečnu pretplatu dobijaš duplo više Smartova, zauvek!

Izaberi jedan od atraktivnih telefona iz Vip postpaid ponude uz paket Smart 550, Smart 1100 ili Smart 2200 i dobićeš duplo više Smartova zauvek. 

Smartove možeš koristiti kako želiš: na minute, megabajte, SMS i MMS poruke.
Kraj citata

Par dana kasnije sam otišao ponovo do prodajnog centra sa namerom da obnovim ugovor. Odabrao sam novi telefon, novi paket SMART 550, potpisao neophodnu papirologiju i to je bilo to. Da, uz napomenu da sam pitao:
„Uz ovaj paket dobijam duple smartove, jel da?“
„Da!“ – bio je odgovor njihove radnice, „ali morate da sačekate početak novog obračunskog perioda da bi vam se aktivirao novi SMART paket“
„U redu! Hvala i dovidjenja“

Sačekao sam nekih desetak dana i opušteno krenuo da trošim svoje smartove. Možda sam se malo i isprdjivao, ali hej, pa imam 1100 smarta (minuta), ko će to da potroši! 


AVAJ! Nekih 15 dana nakon toga pošaljem ja poruku da proverim stanje, kad meni kažu da sam potrošio svojih 550 smartova i da je moje zaduženje preko računa nekih 1200 din. Kojih bre 1200 din, pa ja imam još 550 smartova, gde su oni! Besan, nervozan, isfrustriran, uspem da iskontrolišem sebe i mirnim glasom pozovem call centar i za 10 dinara izložim slučaj ljubaznoj gospodji/ci sa druge strane. A ona će meni da kaže da meni dodatni smartovi nisu aktivirani jer nisam NOVI korisnik! Pa ko je meni rekao da trebam da budem novi korisnik? Zašto na vašem sajtu NE PIŠE AKCIJA SAMO ZA NOVE KORISNIKE (koje hoćemo da ukrademo konkurenciji), nego lepo piše kao što sam naveo citat! Plus, lepo sam pitao devojku koja je tamo radila! A operaterka će meni, a jesu vama rekli da imate dodatne minute, ili ste to zaključili sami na osnovu reklame? WTF? Da, rekli su mi, ali zar je bitno? Ako mi nije rekla, sam sam kriv jer sam poverovao reklami (koja laže)! Reklama na TV-u, i na vašem sajtu NIGDE ne kaže da je to za NOVE korisnike, ili ja ne znam da čitam! 


slika prozora Promocije Duplih Smartova na sajtu VIP-a, 
na kojoj NIGDE NE PIŠE da važi SAMO ZA NOVE korisnike!
promo flajer Promocije Duplih Smartova, 
na kome NIGDE NE PIŠE da važi SAMO ZA NOVE korisnike!Ako se kaže „od sada, za istu mesečnu pretplatu dobijaš duplo više smartova“, to znači da sam ja tu pretplatu VEĆ plaćao, pa OD SADA za istu dobijam više. Ako sam novi korisnik, pretplatu nisam ni imao! Na kraju, rečeno mi je da će proveriti u prodajnom centru gde sam uzeo telefon, pa će mi javiti čim nešto saznaju! 

Pretpostavljam da ću dobiti odgovor da mi ništa slično nije rečeno, te da nisam razumeo o čemu se radi, da moram da platim sve što sam potrošio, i da od sada štedim svojih 550 smartova!

A možda budem i prijatno iznenadjen, ko zna!!! Onda ću se lepo izviniti i reći da su isparvili svoju grešku!


Kako sada stvari stoje, ovo se zove OBMANA POTROŠAČA! i to je kažnjivo po Zakonu o zaštiti potrošača Republike Srbije


Evo šta ovaj zakon kaže po tom pitanju:

2. Cena proizvoda i usluga

Član 17.

Potrošač mora biti obavešten o važećoj ceni proizvoda i usluge.
Obaveštenje o ceni iz stava 1. ovog člana daje se jasnim isticanjem cene na vidnom mestu, na proizvodu, pored proizvoda i u cenovniku usluge, kao i u svakoj ponudi za zaključenje ugovora o prodaji proizvoda i usluge.
Cena mora biti iskazana za jedinicu mere, kompletan proizvod ili određenu količinu proizvoda.
Kod proizvoda koji je prethodno upakovan u pakovanje različito od jedinice mere, pored cene za to pakovanje, mora biti istaknuta i cena po jedinici mere za isti proizvod.
Kod proizvoda u rasutom stanju ističe se samo cena za jedinicu mere.

Član 18.

Obaveštenje o ceni iz člana 17. ovog zakona, ne može dovoditi u zabludu potrošača u pogledu visine cene, odnosno stvarati utisak:
1) da je cena niža nego što jeste;
2) da su u cenu uključene posebne usluge za koje se plaća posebna cena;
3) da je cena bila ili da će biti povećana ili snižena za određeno vreme ili za određeni iznos.
….. 
1. Obaveza davaoca usluga

Član 36.

Davalac usluge je dužan da svoju uslugu ponudi na način kojim potrošača jasno i nedvosmisleno obaveštava o vrsti i kvalitetu usluge prema utvrđenoj specifikaciji.
Ako je pored osnovne usluge potrebno izvršiti i dodatnu uslugu, dodatna usluga se može izvršiti samo uz prethodnu saglasnost potrošača.
U slučaju iz stava 2. ovog člana davalac usluge podnosi izmenjenu specifikaciju kojom su obuhvaćene sve izvršene usluge.

2. Cena usluge

Član 37.

Cena usluge mora biti unapred utvrđena na način koji potrošača ne dovodi u zabludu u pogledu cene usluge.
…. 

1. Pravo potrošača na informisanje

Član 46.

Informacije i podaci o svojstvima proizvoda i usluga ili uslovima prodaje moraju biti tačne, potpune, osnovane, nedvosmislene, jasne i blagovremene.
Izraz "garancija" ili "garantovano" ili drugi izrazi slične sadržine mogu se koristiti samo u slučajevima kad su sadržina i uslovi garancije izričito utvrđeni zakonom ili drugim propisom.

1.1. Oglašavanje

Član 47.

Zabranjeno je oglašavanje proizvoda i usluga koje dovodi ili može da dovede potrošača u zabludu, u skladu sa zakonom. 
…… 

2. Prekršaji

Član 78.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
1)    ne istakne jasno i vidljivo posebne uslove koje odobrava pojedinim grupama potrošača (član 12. stav 2);
….. 
8)    ne obavesti potrošača o važećoj ceni proizvoda i usluga, odnosno istakne obaveštenje o ceni proizvoda i usluga kojim se potrošač dovodi u zabludu i stiče pogrešan utisak o ceni proizvoda i usluga (član 17. stav 1. i član 18);
….
20)    daje netačne, nepotpune, neosnovane, nejasne ili dvosmislene informacije o činjenicama predviđenim ovim zakonom ili ako izraze "garancija" ili "garantovano" ili druge izraze slične sadržine koristi protivno uslovima propisanim zakonom ili drugim propisom (član 46).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu. 
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 dinara i preduzetnik. 


Ovim se bavi i Krivični zakon Republike Srbije u kome se kaže da oni koji uz pomoć lažnih reklama obmanjuju srpske potrošače mogu biti kažnjeni zatvorskom kaznom do tri godine. U odredbi člana 244 Krivičnog zakonika stoji:

Ko u nameri obmanjivanja kupaca stavlja u promet proizvode sa oznakom u koju su uneti podaci koji ne odgovaraju sadržini, vrsti, poreklu ili kvalitetu proizvoda ili stavlja u promet proizvode koji po svojoj količini ili kvalitetu ne odgovaraju onome što se redovno pretpostavlja kod takvih proizvoda ili stavlja u promet proizvode bez oznake o sadržini, vrsti poreklu ili kvalitetu proizvoda kad je ovakva oznaka propisana ili se pri stavljanju u promet proizvoda služi očigledno lažnom reklamom, kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom."

Ima li još nedoumica oko zakonske regulative! Da li neko u ovim stavkama ovde treba da se oseća prozvanim? E sad, pitanje svih pitanja je koliko se one kao takve u Srbiji poštuju! 

Slučaj “duplih” smartova nije jedini primer obmane. Slična je stvar i sa pripejd SIM DUO paketom i još nekim kvazi akcijama u kojima se potrošači obmanjuju, ali to je već neka druga priča! Kakve li ironije, kakvog li paradoksa! Pa njihov slogan i jeste VIP, DRUGA PRIČA!

Verujem da je slično i sa ostalim operaterima, ali svako svoju muku bere, pa i ja tako ovde!

Povrh svega, ne razumem baš logiku da se novim korisnicima bilo kog proizvoda nude duplo bolji uslovi od onih na čijoj se vernosti zahvaljuju! Od „hvala“ mi nemamo ništa! Ako svi nude bolje uslove novim korisnicima i potrošačima, onda će svi prelaziti na druge operatere, ili raskidati ugovore da bi bili „novi“.
Ovakve stvari vredjaju našu inteligenciju i naše dostojanstvo! A to NE SMEMO DOZVOLITI!


Ako su njihovi radnici nekompetentni, ili nisu upoznati sa detaljima uslova promocije, zašto da mi plaćamo njihovu nesposobnost?

S druge strane, možda oni i imaju direktivu da prećute sve što mogu, ili ga bar promrmljaju sebi u bradu!

Čak i da su mutavi, SVI uslovi bi morali biti jasno izloženi na zvaničnom sajtu, flajerima, lecima, u reklamama!

Da li u VIP-ovom rečniku SMART zapravo znači STUPID?!

Ćeraćemo se tek!

Podelite ovo

Related Posts with Thumbnails