субота, 17. март 2012.

Logički zadaci - da se malo igramo!

Hajde da se malo igramo i ujedno vežbamo vijuge!


1)    Ako 3 mačke pojedu 3 miša za 3 dana, koliko miševa će pojesti 7 mačaka za 6 dana?

2)    Učestvujete u trci. Prestižete drugu osobu. Na kom ste mestu?

3)    Ivanin otac ima pet ćerki. Prva se zove Nina, druga Nana, treća Nini, četvrta Nono. Kako se zove peta ćerka?

4)    Ako 10 radnika za 120 dana ofarba 60 kuća, za koliko dana će 5 radnika ofarbati 30 kuća?

5)    Miš je udaljen od svog skloništa 20 koraka. Mačka je udaljena od miša 5 skokova. Dok mačka jedanput skoči, miš načini 3 koraka, ali je jedan skok mačke velik kao 10 miševih koraka. Da li će mačka uhvatiti miša?

6)    Otac je stariji od sina 3 puta, a sin je stariji od sestre 3 puta. Koliko je godina ocu, ako zbir njegovih i ćerkinih godina iznosi 50?

7)    Letvu treba izrezati na šest jednakih delova. Koliko puta treba rezati letvu?

8)    Kako je pravilno reći: 2 i 3 su 6 ili 2 i 3 jesu 6?

9)    Pretpostavimo da se ovaj autobus kreće. Ali u kom smeru, levo ili desno?


10)    Tri žabe sa jedne i još tri sa druge strane. Samo jedan slobodan kamen.


Potrebno je da žabe sa jedne strane pređu na drugu i obrnuto. Žaba može da skoči na slobodan kamen ili da preskoči samo jednu žabu. Žabe ne skaču unazad. Oprobajte se ovde.Rešenja za ove zadatke ću dati u komentarima, nakon vaših ponuđenih odgvora. Samo napištite broj zadatka i vaše rešenje.

A napištite vi neki zanimljiv zadatak!

Podelite ovo

Related Posts with Thumbnails